Snapper (Mutton)

  • Größe 5 to 15lbs
  • Nährwert Gut
  • Spieleigenschaften Durchschnitt
  • Lebensräume Inshore, Nearshore, Reef, Backcountry

Fish Species Similar to Snapper (Mutton)

Snapper (Red)

Schnapper (Mangrove)

Snapper (Cubera)

Snapper (Yellowtail)


Top Snapper (Mutton) Fishing Charters

Top Snapper (Mutton) Fishing Destinations